🌛Free shipping > €95 for NL

LARGE Snake shed - Netpython

Sold out
€45.00

To be used in spells, rituals, art etc
Snake type: Netpython

size :
96cm x 6cm

shed includes the head of the snake where eyes are very well to be seen.

......

In shamanism, snakes represent wisdom, transformation and healing. As a protector and guardian, this makes the snake a good totem animal to have around. In hoodoo, practitioners sometimes say they work with "both hands," using magic for good or evil.

★All skins offered by Heketa are naturally harvested.
No harm or stress has been brought to any animal in the collection of the skin ★

-------------------

Te gebruiken in spreuken, rituelen, kunst etc 
Type slang: netpython

afmeting :
96cm x 6cm

De vervelling is inclusief de kop van de slang waar de ogen goed te zien zijn.

In het sjamanisme vertegenwoordigen slangen wijsheid, transformatie en genezing. Als beschermer en beschermer maakt dit de slang tot een goed totemdier om in de buurt te hebben. In hoodoo zeggen beoefenaars soms dat ze met "beide handen" werken, waarbij ze magie voor goed of kwaad gebruiken.

★Alle huiden die door Heketa worden aangeboden zijn natuurlijk geoogst.
Er is geen schade of stress gebracht aan enkel dier bij het verzamelen van de huid ★