🌛Free shipping > €95 for NL

Worry Stones - Zorg stenen

€10.00

Worry stones are smooth, polished stones used to reduce stress and temper anxiety. They usually come in an oval shape with a thumb impression. Originally using stones created by natural abrasion in a riverbed, today they are often machine-made from (semi-)precious stones.

How to use
Hold a worry stone between index finger and thumb and gently move your thumb back and forth over the stone. This action of moving your thumb back and forth over the stone stimulates the hand nerves that reduces stress. It is a natural tool for calming, the simplest form of a natural "medicine.

History
The use of worry stones is ancient. There are reports from ancient Tibet, Greece, Ireland and from many native peoples of North and South America. The ancient Greeks primarily used stones created by sloshing sea water. Native American peoples had the custom of passing their worry stones on to the younger generation, preserving a sense of belonging.

---------

Zorgenstenen zijn gladde, gepolijste stenen, die gebruikt worden om stress te verminderen en angst te temperen. Ze komen meestal in een ovale vorm met een duimindruk. Oorspronkelijk werden stenen gebruikt die door natuurlijke slijting in een rivierbedding ontstonden, tegenwoordig worden ze vaak machinaal gemaakt uit (half)edelstenen.

Hoe te gebruiken
Houd een zorgensteen tussen wijsvinger en duim en beweeg je duim zachtjes heen en weer over de steen. Deze handeling waarbij je je duim heen en weer beweegt over de steen, stimuleert de handzenuwen die stress verminderen. Het is een natuurlijk hulpmiddel voor kalmering, de eenvoudigste vorm van een natuurlijk 'medicijn'.

Geschiedenis
Het gebruik van zorgstenen is al eeuwenoud. Er zijn meldingen uit het oude Tibet, Griekenland, Ierland en van vele oorspronkelijke volkeren uit Noord- en Zuid-Amerika. De oude Grieken gebruikten vooral steentjes die ontstonden door klotsend zeewater. Inheemse Amerikaanse volkeren hadden de gewoonte om hun zorgenstenen door te geven aan de jongere generatie, waardoor een gevoel van verbondenheid behouden bleef.