🌛Free shipping > €95 for NL

Prosperity and Abundance - Green Spell Jar - Welvaart en Overvloed

€6.00

Prosperity and Abundance - Green

Size:
5ml - ~ 3,5x1,5cm
10ml - ~5,5x2cm
30ml - ~7,5x3cm


Prosperity and Abundance Spell Jar, meticulously concocted with the aromatic allure of cinnamon, the grounding essence of moss, and the soothing properties of chamomile. Infused with the radiant energy of citrine and the enchanting aroma of clove, it beckons the flow of wealth and financial prosperity into your life. Embrace the captivating power of the dollar sign symbol, encapsulated within the vibrant green wax, signifying growth and affluence. Unlock the door to boundless financial abundance and let the Prosperity and Abundance Spell Jar be your guide to a life of opulence.


---Our spell jars are based on the time-honored Witchbottles. Witchbottles have been part of Pagan tradition for centuries. Their purpose is to protect the house and its inhabitants from mischief and evil, among other things.
This is our version, handmade by Heketa with pure intention, love and attention to detail with beautiful ingredients and even more beautiful workmanship!
Why is this important? Any magical tool works much better if it is also attractive to the eye, if it is something you can place great value on and build a real connection with. Appearance is not only beautiful to look at, but with spell jars it actually has added magical value!

Usage:
You can put this magical tube anywhere you want. Put it on your nightstand or somewhere in the living room, in a place where you spend the most time. You can also move it with you. Do what you feel comfortable with. There is no wrong place. Place it anywhere you can use a little magic.
Because of the sturdy seal, it's even good to carry it with you outside the house if you're going places for longer periods of time, for example, or places with strong energy where you can use extra support.


-----------

Welvaart en Overvloed - Groen

Formaat:
5ml - ~3,5x1,5cm
10ml - ~5,5x2cm
30ml - ~7,5x3cm


Welvaart en Overvloed Spell Jar, zorgvuldig samengesteld met de aromatische allure van kaneel, de aardende essentie van mos en de kalmerende eigenschappen van kamille. Doordrenkt met de stralende energie van citrien en het betoverende aroma van kruidnagel, wenkt het de stroom van rijkdom en financiële voorspoed in je leven. Omarm de fascinerende kracht van het dollartekensymbool, ingekapseld in de levendige groene was, die groei en rijkdom betekent. Open de deur naar grenzeloze financiële overvloed en laat de Prosperity and Abundance Spell Jar je gids zijn naar een leven van weelde.

Onze spell jars zijn gebaseerd op de aloude Witchbottles. Witchbottles maken al eeuwen deel uit van de Paganistische traditie. Hun doel is om het huis en zijn bewoners o.a te beschermen tegen onheil en kwaad.
Dit is onze versie, hand gemaakt door Heketa met pure intentie, liefde en oog voor aandacht met prachtige ingredienten en nog mooiere afwerking!
Waarom is dit belangrijk? Elke magische tool werkt veel beter als het ook aantrekkelijk is voor het oog, als het iets is waar je veel waarde aan kan hechten en een echte band mee op kan bouwen. Uiterlijk is niet alleen mooi om naar te kijken, maar met spell jars heeft het ook werkelijk een toegevoegde magishe waarde!

Gebruik:
Je kan dit magische buisje overal neerleggen waar je wilt. Leg hem op je nachtkastje of ergens in de huiskamer, op een plek waar je het meeste tijd doorbrengt. Je kan hem ook met je mee verplaatsen. Doe waar jij je prettig bij voelt. Er is geen verkeerde plaats. Plaats hem overal waar je een beetje magie kan gebruiken.
Door de stevige zegel is het zelfs goed te doen om het met je mee te dragen buiten huis als je bijvoorbeeld naar plekken toe gaat voor langere periode of plekken met sterke energie waar je extra ondersteuning kan gebruiken.