🌛Free shipping > €95 for NL

Love and Passion - Pink Spell Jar -

€6.00

Love and Passion- PINK

Size:
5ml - ~ 3,5x1,5cm
10ml - ~5,5x2cm
30ml - ~7,5x3cm

Love and Passion Spell Jar, meticulously imbued with the nurturing essence of moss, the tender energy of rose quartz, and the fiery spirit of carnelian. Infused with the delicate fragrance of rose petals and the promise of blooming love within every rose bud, it radiates an aura of profound self-love and passionate affection. Embrace the enchanting love rune, encapsulated within the gentle embrace of pink wax, symbolizing the eternal dance of affection and desire. Unlock the gateway to a life filled with boundless love and self-discovery. Allow the Love and Passion Spell Jar to guide you towards a journey of heartfelt connections and unbridled passion.

 

Our spell jars are based on the time-honored Witchbottles. Witchbottles have been part of Pagan tradition for centuries. Their purpose is to protect the house and its inhabitants from mischief and evil, among other things.
This is our version, handmade by Heketa with pure intention, love and attention to detail with beautiful ingredients and even more beautiful workmanship!
Why is this important? Any magical tool works much better if it is also attractive to the eye, if it is something you can place great value on and build a real connection with. Appearance is not only beautiful to look at, but with spell jars it actually has added magical value!

Usage:
You can put this magical tube anywhere you want. Put it on your nightstand or somewhere in the living room, in a place where you spend the most time. You can also move it with you. Do what you feel comfortable with. There is no wrong place. Place it anywhere you can use a little magic.
Because of the sturdy seal, it's even good to carry it with you outside the house if you're going places for longer periods of time, for example, or places with strong energy where you can use extra support.

---------

Liefde en passie - ROZE

Inhoud:
5ml - ~ 3,5x1,5cm
10ml - ~5,5x2cm
30ml - ~7,5x3cm

Liefde en passie Spell Jar, zorgvuldig doordrenkt met de verzorgende essentie van mos, de tedere energie van rozenkwarts en de vurige geest van carneool. Doordrenkt met de delicate geur van rozenblaadjes en de belofte van bloeiende liefde in elke rozenknop, straalt het een aura uit van diepe zelfliefde en gepassioneerde genegenheid. Omarm de betoverende liefdes rune, ingekapseld in de zachte omhelzing van roze was, die de eeuwige dans van genegenheid en verlangen symboliseert. Open de poort naar een leven vol grenzeloze liefde en zelfontdekking. Laat de Liefdes- en Passiespreuk je leiden naar een reis van oprechte verbindingen en ongebreidelde passie.

 

Onze spell jars zijn gebaseerd op de aloude Witchbottles. Witchbottles maken al eeuwen deel uit van de Paganistische traditie. Hun doel is om het huis en zijn bewoners o.a te beschermen tegen onheil en kwaad.
Dit is onze versie, hand gemaakt door Heketa met pure intentie, liefde en oog voor aandacht met prachtige ingredienten en nog mooiere afwerking!
Waarom is dit belangrijk? Elke magische tool werkt veel beter als het ook aantrekkelijk is voor het oog, als het iets is waar je veel waarde aan kan hechten en een echte band mee op kan bouwen. Uiterlijk is niet alleen mooi om naar te kijken, maar met spell jars heeft het ook werkelijk een toegevoegde magishe waarde!

Gebruik:
Je kan dit magische buisje overal neerleggen waar je wilt. Leg hem op je nachtkastje of ergens in de huiskamer, op een plek waar je het meeste tijd doorbrengt. Je kan hem ook met je mee verplaatsen. Doe waar jij je prettig bij voelt. Er is geen verkeerde plaats. Plaats hem overal waar je een beetje magie kan gebruiken.
Door de stevige zegel is het zelfs goed te doen om het met je mee te dragen buiten huis als je bijvoorbeeld naar plekken toe gaat voor langere periode of plekken met sterke energie waar je extra ondersteuning kan gebruiken.