🌛Free shipping > €95 for NL

Tranquility and Serenity - Purple Spell Jar - Kalmte en Sereniteit

€6.00

Tranquility and Serenity - Purple

Size:
5ml - ~ 3,5x1,5cm
10ml - ~5,5x2cm
30ml - ~7,5x3cm

Tranquility and Serenity Spell Jar, meticulously curated with the gentle essence of lavender, the soothing properties of chamomile, and the grounding touch of moss. Infused with the tranquil energy of amethyst and the steadfast stability of petrified wood, it emanates an aura of profound calmness and relaxation, inviting you to embrace the stillness within. Adorned with the serene calmness rune, encapsulated in the embrace of purple wax, it symbolizes the profound balance and peace that comes with a tranquil mind. Open the door to a life of unparalleled serenity and inner peace with the Tranquility and Serenity Spell Jar, and allow its magic to guide you on a journey of profound self-discovery and unwavering calmness. Secure yours today and invite a sense of deep relaxation into your life!

Our spell jars are based on the time-honored Witchbottles. Witchbottles have been part of Pagan tradition for centuries. Their purpose is to protect the house and its inhabitants from mischief and evil, among other things.
This is our version, handmade by Heketa with pure intention, love and attention to detail with beautiful ingredients and even more beautiful workmanship!
Why is this important? Any magical tool works much better if it is also attractive to the eye, if it is something you can place great value on and build a real connection with. Appearance is not only beautiful to look at, but with spell jars it actually has added magical value!

Usage:
You can put this magical tube anywhere you want. Put it on your nightstand or somewhere in the living room, in a place where you spend the most time. You can also move it with you. Do what you feel comfortable with. There is no wrong place. Place it anywhere you can use a little magic.
Because of the sturdy seal, it's even good to carry it with you outside the house if you're going places for longer periods of time, for example, or places with strong energy where you can use extra support.


-----------

Welvaart en Overvloed - Groen

Formaat:
5ml - ~3,5x1,5cm
10ml - ~5,5x2cm
30ml - ~7,5x3cm

Kalmte en Sereniteit Spell jar, zorgvuldig samengesteld met de zachte essentie van lavendel, de kalmerende eigenschappen van kamille en de aardende aanraking van mos. Doordrenkt met de rustige energie van amethist en de standvastige stabiliteit van versteend hout, straalt het een aura van diepe kalmte en ontspanning uit, en nodigt het je uit om de innerlijke stilte te omarmen. Versierd met de serene kalmte rune, ingekapseld in de omhelzing van paarse was, symboliseert het de diepe balans en vrede die een rustige geest met zich meebrengt. Open de deur naar een leven van ongeëvenaarde sereniteit en innerlijke rust met de Tranquility and Serenity Spell Jar en laat de magie je leiden op een reis van diepgaande zelfontdekking en onwrikbare kalmte. Haal de jouwe vandaag nog in huis en nodig een gevoel van diepe ontspanning uit in je leven!

Onze spell jars zijn gebaseerd op de aloude Witchbottles. Witchbottles maken al eeuwen deel uit van de Paganistische traditie. Hun doel is om het huis en zijn bewoners o.a te beschermen tegen onheil en kwaad.
Dit is onze versie, hand gemaakt door Heketa met pure intentie, liefde en oog voor aandacht met prachtige ingredienten en nog mooiere afwerking!
Waarom is dit belangrijk? Elke magische tool werkt veel beter als het ook aantrekkelijk is voor het oog, als het iets is waar je veel waarde aan kan hechten en een echte band mee op kan bouwen. Uiterlijk is niet alleen mooi om naar te kijken, maar met spell jars heeft het ook werkelijk een toegevoegde magishe waarde!

Gebruik:
Je kan dit magische buisje overal neerleggen waar je wilt. Leg hem op je nachtkastje of ergens in de huiskamer, op een plek waar je het meeste tijd doorbrengt. Je kan hem ook met je mee verplaatsen. Doe waar jij je prettig bij voelt. Er is geen verkeerde plaats. Plaats hem overal waar je een beetje magie kan gebruiken.
Door de stevige zegel is het zelfs goed te doen om het met je mee te dragen buiten huis als je bijvoorbeeld naar plekken toe gaat voor langere periode of plekken met sterke energie waar je extra ondersteuning kan gebruiken.