🌛Free shipping > €95 for NL

Shadow Ward - Black Spell Jar - Protection - Bescherming

€6.00

Prosperity and Abundance - Green

Size:
5ml - ~ 3,5x1,5cm
10ml - ~5,5x2cm
30ml - ~7,5x3cm

Shadow Ward Spell Jar, meticulously imbued with the protective properties of black salt, the mystical strength of Labradorite, and the shielding essence of mugwort. Empowered by the fierce energy of the wolf's claw and the gentle embrace of white moss, it forms an impenetrable barrier against negative forces and malevolent intentions. Encased within the steadfast black wax, it symbolizes unwavering protection and resilience, offering a sanctuary of safety and security. The "Shadow Ward Spell Jar" is a powerful tool for safeguarding your space against negative energies and ill intentions. Embrace its protective embrace and create an aura of safety and security in your surroundings. Unlock the magic of the "Shadow Ward Spell Jar" today and fortify your life against all that seeks to harm.


---Our spell jars are based on the time-honored Witchbottles. Witchbottles have been part of Pagan tradition for centuries. Their purpose is to protect the house and its inhabitants from mischief and evil, among other things.
This is our version, handmade by Heketa with pure intention, love and attention to detail with beautiful ingredients and even more beautiful workmanship!
Why is this important? Any magical tool works much better if it is also attractive to the eye, if it is something you can place great value on and build a real connection with. Appearance is not only beautiful to look at, but with spell jars it actually has added magical value!

Usage:
You can put this magical tube anywhere you want. Put it on your nightstand or somewhere in the living room, in a place where you spend the most time. You can also move it with you. Do what you feel comfortable with. There is no wrong place. Place it anywhere you can use a little magic.
Because of the sturdy seal, it's even good to carry it with you outside the house if you're going places for longer periods of time, for example, or places with strong energy where you can use extra support.


-----------

Shadow Ward - Zwarte Bescherming Spell Jar

Formaat:
5ml - ~3,5x1,5cm
10ml - ~5,5x2cm
30ml - ~7,5x3cm


Shadow Ward - Spell Jar, zorgvuldig doordrenkt met de beschermende eigenschappen van zwart zout, de mystieke kracht van Labradoriet en de beschermende essentie van bijvoet. Versterkt door de felle energie van de wolfsklauw en de zachte omhelzing van wit mos vormt het een ondoordringbare barrière tegen negatieve krachten en kwade bedoelingen. Ingesloten in de standvastige zwarte was symboliseert het onwrikbare bescherming en veerkracht en biedt het een heiligdom van veiligheid en zekerheid. De "Shadow Ward Spell Jar" is een krachtig hulpmiddel om je ruimte te beschermen tegen negatieve energieën en kwade bedoelingen. Omarm de beschermende omhelzing en creëer een aura van veiligheid en zekerheid in je omgeving. Ontgrendel de magie van de "Shadow Ward Spell Jar" vandaag nog en versterk je leven tegen alles wat kwaad wil.

Onze spell jars zijn gebaseerd op de aloude Witchbottles. Witchbottles maken al eeuwen deel uit van de Paganistische traditie. Hun doel is om het huis en zijn bewoners o.a te beschermen tegen onheil en kwaad.
Dit is onze versie, hand gemaakt door Heketa met pure intentie, liefde en oog voor aandacht met prachtige ingredienten en nog mooiere afwerking!
Waarom is dit belangrijk? Elke magische tool werkt veel beter als het ook aantrekkelijk is voor het oog, als het iets is waar je veel waarde aan kan hechten en een echte band mee op kan bouwen. Uiterlijk is niet alleen mooi om naar te kijken, maar met spell jars heeft het ook werkelijk een toegevoegde magishe waarde!

Gebruik:
Je kan dit magische buisje overal neerleggen waar je wilt. Leg hem op je nachtkastje of ergens in de huiskamer, op een plek waar je het meeste tijd doorbrengt. Je kan hem ook met je mee verplaatsen. Doe waar jij je prettig bij voelt. Er is geen verkeerde plaats. Plaats hem overal waar je een beetje magie kan gebruiken.
Door de stevige zegel is het zelfs goed te doen om het met je mee te dragen buiten huis als je bijvoorbeeld naar plekken toe gaat voor langere periode of plekken met sterke energie waar je extra ondersteuning kan gebruiken.