🌛Free shipping > €95 for NL

BLACK - Color Magic Potions - Zwart

€4.50

Black

Repelling, Ward negativity, Remove hexes, Protection, Spirit contact, Night, Truth, Remove discord or confusion, Banishing and binding. It can be used in meditation to deepen the meditative state.  Waning moon workings. Black does not denote evil in any sense.

🌟 Brighten your space with the enchanting glow of Color Magic Potions, the perfect flame-free alternative to traditional candles. With 12 vibrant hues to choose from, these handcrafted elixirs infuse your surroundings with a burst of color while invoking specific energies such as prosperity, tranquility, passion, and protection. Embrace the magic without the worry of an open flame and let these potions illuminate your space with safety and intention. 🌈✨🕯️

-------

 

Zwart

Afweren, Negativiteit afdwingen, Bezweringen verwijderen, Bescherming, Contact met geesten, Nacht, Waarheid, Tweedracht of verwarring verwijderen, Verbannen en binden. Het kan gebruikt worden in meditatie om de meditatieve staat te verdiepen. Werking bij afnemende maan. Zwart duidt op geen enkele manier op kwaad.

🌟Verlicht je ruimte met de betoverende gloed van Color Magic Potions, het perfecte vlamvrije alternatief voor traditionele kaarsen. Met 12 levendige tinten om uit te kiezen, voorzien deze handgemaakte elixers je omgeving van een uitbarsting van kleur terwijl ze specifieke energieën oproepen zoals voorspoed, rust, passie en bescherming. Omarm de magie zonder je zorgen te maken over een open vlam en laat deze potions je ruimte verlichten met veiligheid en intentie. 🌈✨🕯️