🌛Free shipping > €95 for NL

GOLD - Color Magic Potions - Goud

€4.50

GOLD
Positive attitude, Power, Physical Strength, Success, Achievement, Mental growth, Healing energy, Intuition, Divination, Fortune, Luxury, Male energy, Understanding, Wealth spells and magick. Associated with the Sun God and the power of the light.


🌟 Brighten your space with the enchanting glow of Color Magic Potions, the perfect flame-free alternative to traditional candles. With 12 vibrant hues to choose from, these handcrafted elixirs infuse your surroundings with a burst of color while invoking specific energies such as prosperity, tranquility, passion, and protection. Embrace the magic without the worry of an open flame and let these potions illuminate your space with safety and intention. 🌈✨🕯️

-------

GOUD
Positieve houding, Kracht, Fysieke kracht, Succes, Prestatie, Mentale groei, Helende energie, Intuïtie, Waarzeggerij, Geluk, Luxe, Mannelijke energie, Begrip, Rijkdom spreuken en magie. Wordt geassocieerd met de Zonnegod en de kracht van het licht.

🌟Verlicht je ruimte met de betoverende gloed van Color Magic Potions, het perfecte vlamvrije alternatief voor traditionele kaarsen. Met 12 levendige tinten om uit te kiezen, voorzien deze handgemaakte elixers je omgeving van een uitbarsting van kleur terwijl ze specifieke energieën oproepen zoals voorspoed, rust, passie en bescherming. Omarm de magie zonder je zorgen te maken over een open vlam en laat deze potions je ruimte verlichten met veiligheid en intentie. 🌈✨🕯️