🌛Free shipping > €95 for NL

ORANGE - Color Magic Potions - Oranje

€4.50

ORANGE 
Creativity, Self-expression, Strength, Healing, Pulling things to you, Adaptability, Luck, Vitality, Encouragement, Clearing the Mind, Dominance, Energy both Physical and Magickal, Legal matters, New opportunities, Career, Overcoming addiction, Joy, Business success, Ambition, Fun, Action, Investments.


🌟 Brighten your space with the enchanting glow of Color Magic Potions, the perfect flame-free alternative to traditional candles. With 12 vibrant hues to choose from, these handcrafted elixirs infuse your surroundings with a burst of color while invoking specific energies such as prosperity, tranquility, passion, and protection. Embrace the magic without the worry of an open flame and let these potions illuminate your space with safety and intention. 🌈✨🕯️

-------

ORANJE
Creativiteit, Zelfexpressie, Kracht, Genezing, Dingen naar je toe trekken, Aanpassingsvermogen, Geluk, Vitaliteit, Aanmoediging, Helderheid van geest, Dominantie, Energie zowel fysiek als magisch, Juridische zaken, Nieuwe kansen, Carrière, Verslaving overwinnen, Vreugde, Zakelijk succes, Ambitie, Plezier, Actie, Investeringen.

🌟Verlicht je ruimte met de betoverende gloed van Color Magic Potions, het perfecte vlamvrije alternatief voor traditionele kaarsen. Met 12 levendige tinten om uit te kiezen, voorzien deze handgemaakte elixers je omgeving van een uitbarsting van kleur terwijl ze specifieke energieën oproepen zoals voorspoed, rust, passie en bescherming. Omarm de magie zonder je zorgen te maken over een open vlam en laat deze potions je ruimte verlichten met veiligheid en intentie. 🌈✨🕯️