🌛Free shipping > €95 for NL

Staghorn fern - Hertsenhoornvaren

€10.00
 1. Light: Bright, indirect light with some direct sunlight.
 2. Watering: Keep the top inch of soil dry between waterings. Mist regularly for high humidity.
 3. Humidity: Maintain high humidity levels through misting or using a humidity tray.
 4. Temperature: Keep them in temperatures between 60°F to 75°F (15°C to 24°C).
 5. Potting medium: Well-draining mix like orchid mix or peat, bark, and perlite blend.
 6. Fertilizing: Use a balanced liquid fertilizer once a month in the growing season.
 7. Pruning: Remove dead or damaged fronds.
 8. Mounting: Use a board or basket lined with sphagnum moss to mount, securing with fishing line or twine.

------------------

 

 1. Licht: Helder, indirect licht met wat direct zonlicht.
 2. Water geven: Houd de bovenste centimeter grond droog tussen het water geven.
 3. Nevel regelmatig voor een hoge luchtvochtigheid.
 4. Vochtigheid: Zorg voor een hoge luchtvochtigheid door te besproeien of een vochtbakje te gebruiken.
 5. Temperatuur: Houd ze bij temperaturen tussen 15°C en 24°C.
 6. Potgrond: Goed drainerende mix zoals orchideeënmix of turf, schors en perliet mix.
 7. Bemesten: Gebruik tijdens het groeiseizoen eens per maand een uitgebalanceerde vloeibare meststof.
 8. Snoeien: Verwijder dode of beschadigde bladeren.
 9. Opzetten: Gebruik een plank of mand bekleed met sphagnum mos om ze op te hangen en zet ze vast met visdraad of touw.