🌛Free shipping > €95 for NL

Mugwort - Bijvoet - Artemisia Vulgaris

€9.00

Mugwort has been used for centuries by magical practitioners as a dream associate and to improve psychic abilities. It calms a person's energy, especially when taken as a tea, and helps awaken the Third Eye, which aids in deeper travel through the subconscious and communication with the spirit world. It promotes dream work, helping a person remember dreams better for journaling & deciphering messages. When burned as incense on Samhain, it acts as an offering to invoke the ancestors, creating a stronger connection between the thin veil of the physical world and the spirit world. Mugwort is an important herb to apply in practice when someone is trying to awaken their psychic senses and develop spiritually.

----

Bijvoet wordt al eeuwenlang door magische beoefenaars gebruikt als een droomassociatief en ter verbetering van psychische vaardigheden. Het kalmeert de energie van een persoon, vooral wanneer het wordt ingenomen als thee, en helpt het Derde Oog te ontwaken, wat helpt bij dieper reizen door het onderbewuste en communicatie met de geestenwereld. Het bevordert droomwerk, helpt iemand zich dromen beter te herinneren voor journaling & het ontcijferen van boodschappen. Wanneer het als wierook wordt gebrand op Samhain, werkt het als een offer om de voorouders aan te roepen, waardoor een sterkere band wordt gecreëerd tussen de dunne sluier van de fysieke wereld en de geestenwereld. Bijvoet is een belangrijk kruid om in de praktijk toe te passen wanneer iemand probeert zijn psychische zintuigen te ontwaken en zich spiritueel te ontwikkelen.