🌛Free shipping > €95 for NL

Snake shed - Netpython

€5.00

To be used in spells, rituals, art etc
Snake type: Netpython

In shamanism, snakes represent wisdom, transformation and healing. As a protector and guardian, this makes the snake a good totem animal to have around. In hoodoo, practitioners sometimes say they work with "both hands," using magic for good or evil.

★All skins offered by Heketa are naturally harvested.
No harm or stress has been brought to any animal in the collection of the skin ★

-------------------

Te gebruiken in spreuken, rituelen, kunst etc 
Type slang: netpython

In het sjamanisme vertegenwoordigen slangen wijsheid, transformatie en genezing. Als beschermer en beschermer maakt dit de slang tot een goed totemdier om in de buurt te hebben. In hoodoo zeggen beoefenaars soms dat ze met "beide handen" werken, waarbij ze magie voor goed of kwaad gebruiken.

★Alle huiden die door Heketa worden aangeboden zijn natuurlijk geoogst.
Er is geen schade of stress gebracht aan enkel dier bij het verzamelen van de huid ★