🌛Free shipping > €95 for NL

Fire Agate - Vuur Agaat - Tumble stone

€3.00

Fire Agate, Tumble

Fire Agate helps manifest Divine guidance through action, and assists one in taking decisive action in unclear circumstances. It increases passion, emotions, and reconnection to one’s deepest desires, and provides the courage to take risks to fulfill those promptings. It is ideal to banish the stupor of a humdrum routine, and when one is wearing Fire Agate, it can also stir the emotions of others, sometimes facilitating attraction between mates.

Fire Agate can stimulate sexual and physical energy, increasing stamina and circulation, and is helpful in treating sexual imbalances, including impotence or fear of sexual intimacy. A stone of creativity and expression, Fire Agate is particularly helpful in overcoming artistic blocks of all kinds
______________________________

Vuur Agaat, Trommelsteen

Vuur Agaat helpt Goddelijke leiding te manifesteren door middel van actie, en helpt bij het nemen van beslissende actie in onduidelijke omstandigheden. Het verhoogt passie, emoties, en herverbinding met iemands diepste verlangens, en geeft de moed om risico's te nemen om die ingevingen te vervullen. Het is ideaal om de verbijstering van een alledaagse routine te verdrijven, en wanneer men Vuur Agaat draagt, kan het ook de emoties van anderen opwekken, soms aantrekkingskracht tussen partners bevorderend.

Vuur Agaat kan seksuele en fysieke energie stimuleren, het uithoudingsvermogen en de bloedsomloop verbeteren, en is nuttig bij de behandeling van seksuele onevenwichtigheden, waaronder impotentie of angst voor seksuele intimiteit. Vuur Agaat is een steen van creativiteit en expressie en is bijzonder behulpzaam bij het overwinnen van artistieke blokkades van welke aard dan ook.