🌛Free shipping > €95 for NL

Serpentine - Serpentijn - Tumble stone

€3.00

Serpentine , Tumble

Serpentine is a magnesium-iron silicate.
The name serpentine is named after the Latin word serpent, which means "snake.
The shape in which the minerals have grown is reminiscent of the shape of a snake.
Serpentine was also used as a medicine against snake bites.

An earthing stone, Serpentine also opens new pathways for the Kundalini energy. It aids in meditation and enhances spiritual exploration. Serpentine assists the retrieval of wisdom, helping to regain memory of past lives. It clears the chakras and stimulates the crown chakra, opening psychic abilities.

______________________________

Serpentijn, Trommelsteen

Serpentijn is een magnesium-ijzersilicaat.
De naam serpentijn is genoemd naar het Latijnse woord serpent, dat "slang" betekent.
De vorm waarin de mineralen zijn gegroeid, doet denken aan de vorm van een slang.
Serpentijn werd ook gebruikt als geneesmiddel tegen slangenbeten.

Serpentijn is een aardingssteen en opent ook nieuwe paden voor de Kundalini energie. Het helpt bij meditatie en bevordert spirituele exploratie. Serpentijn helpt bij het terughalen van wijsheid, helpt het geheugen van vorige levens terug te krijgen. Het reinigt de chakra's en stimuleert de kruinchakra, waardoor paranormale vermogens worden geopend.