🌛Free shipping > €95 for NL

Nuummite - Nuummiet - Tumble stone

€4.00

Nuummite, Tumble

Nuummite is an iridescent orthoamphbiole rock found in the Nuuk Distruct in south-west Greenland. It has only been known in the trade since 1983. However, the rock is believed to have been formed in the Late Archean period more than three billion years ago.

Nuummite works towards bridging the spiritual and physical realms together, providing a channel for higher knowledge and transformative energy to grow and prosper. This stone helps unlock one's third eye and activate your own unique psychic abilities.

______________________

Nuummiet , trommelsteen

Nuummiet is een iriserend orthoamphbiole gesteente dat wordt gevonden in het Nuuk Distruct in het zuidwesten van Groenland. Het is pas sinds 1983 in de handel bekend. Aangenomen wordt echter dat het gesteente is gevormd in het Laat-Archeïsch tijdperk, meer dan drie miljard jaar geleden.

Nuummiet werkt om een brug te slaan tussen het spirituele en het fysieke domein, en biedt een kanaal voor hogere kennis en transformerende energie om te groeien en bloeien. Deze steen helpt je om je derde oog te ontsluiten en je eigen unieke psychische vermogens te activeren.