🌛Free shipping > €95 for NL

Chevron Amethyst - Tumble stone

€2.50

Chevron Amethyst , Tumble
Amethyst workings:
New beginnings, Fertility,Stability, Inner Calm, Insights, Intuition, Meditation, Balance, Dreaming. Protects against psychic attacks. Known as "Sobriety Stone", Spiritual cleansing,Dispelling negativity.
Chevron-Amethyst has a strong healing field that can boost the immune system. It can also work in soothing burns, skin irritations, swelling, and headaches. This stone is known to be beneficial in purifying and strengthening the blood.

Chevron Amethyst, also known as Dog Tooth Amethyst, is the name given to naturally occurring Amethyst and White Quartz in a banded or “V” pattern. This variety of Amethyst is found in the form of masses with the only known localities in the countries India, Russia, and Brazil.
______________________

Amethist werkingen:
Nieuw begin, Vruchtbaarheid, Stabiliteit, Innerlijke rust, Inzichten, Intuïtie, Meditatie, Balans, Dromen. Beschermt tegen psychische aanvallen. Bekend als "Nuchterheidssteen", Spirituele reiniging, Verjaagt negativiteit.
Chevron-Amethyst heeft een sterk helend veld dat het immuunsysteem kan stimuleren. Hij kan ook werken bij het verzachten van brandwonden, huidirritaties, zwellingen en hoofdpijn. Deze steen staat bekend als heilzaam bij het zuiveren en versterken van het bloed.

Chevron Amethist, ook bekend als Hondentand Amethist, is de naam die gegeven wordt aan natuurlijk voorkomende Amethist en Witte Kwarts in een band- of "V"-patroon. Deze variëteit van Amethist wordt gevonden in de vorm van massa's met de enige bekende plaatsen in de landen India, Rusland, en Brazilië.