🌛Free shipping > €95 for NL

Yellow Jasper - Gele Jaspis - Tumble stone

€3.00

Yellow Jasper is a stone of protection and discernment. It provides inner strength and mental clarity.
Yellow Jasper stones are good for protection during spiritual work or physical travel.
Yellow Jasper helps attract positive energy and build self-confidence and enthusiasm. It can encourage learning.

Yellow Jasper tumble stones from South Africa.
Jasper is an opaque and finely crystalline variety of quartz.
Its chemical composition is identical to that of agate and flint.

± 20 - 35 mm
______________

Gele Jaspis is een steen van bescherming en onderscheidingsvermogen. Hij geeft innerlijke kracht en mentale helderheid.
Gele Jaspis is goed voor bescherming tijdens spiritueel werk of fysieke reizen.
Gele Jaspis helpt bij het aantrekken van positieve energie en het opbouwen van zelfvertrouwen en enthousiasme. Het kan leren aanmoedigen.

Gele Jaspis trommelstenen uit Zuid-Afrika.
Jaspis is een ondoorzichtige en fijnkristallijne variëteit van kwarts.
De chemische samenstelling is identiek aan die van agaat en vuursteen.

± 20 - 35 mm