🌛Free shipping > €95 for NL

Blue quartz - Blauwe kwarts - Tumble stone

€3.50

Helps you express yourself creatively
Facilitates communication between you and others
Connects you with your guides
Aids in the analysis of your important life experiences
Encourages forgiveness
Helps you focus to overcome feeling scattered (mental clarity)
Promotes happiness
Calms you when you’re feeling overwhelmed
Promotes dream healing
Enhances harmony
Helps you to speak your truth
Helps you acknowledge the things that bring joy to your life
Enhances beauty (both inner and outer)
Deepens meditation by expanding your conscious awareness and creating feelings of oneness and connection
Enhances mystical experiences of all kinds
Eases fear
Colors: Light Blue, Blue, & Indigo

Associated Chakras: Heart (4th); Third Eye (6th); Crown (7th)

Zodiac Signs: Aquarius; Pisces

Elements: Air; Water
_____

Helpt je jezelf creatief uit te drukken
Vergemakkelijkt de communicatie tussen jou en anderen
Verbindt je met je gidsen
Helpt bij de analyse van je belangrijke levenservaringen
Moedigt aan tot vergeving
Helpt je te concentreren om verstrooidheid te overwinnen (mentale helderheid)
Bevordert geluk
Kalmeert je wanneer je je overweldigd voelt
Bevordert droomgenezing
Verbetert harmonie
Helpt je om je waarheid te spreken
Helpt je de dingen te erkennen die vreugde brengen in je leven
Verbetert schoonheid (zowel innerlijk als uiterlijk)
Verdiept meditatie door je bewustzijn te verruimen en gevoelens van eenheid en verbondenheid te creëren
Verbetert mystieke ervaringen van allerlei aard
Vermindert angst
Kleuren: Lichtblauw, Blauw, & Indigo

Geassocieerde chakra's: Hart (4e); Derde Oog (6e); Kroon (7e)

Dierenriemtekens: Waterman; Vissen

Elementen: Lucht; Water