🌛Free shipping > €95 for NL

Selenite - Seleniet - Tumble stone

€3.50

Selenite is a crystal that is commonly used for purifying energy and is often used in practices such as Chakra cleansing, Reiki, and Yoga.
It is a very spiritual stone and has a protective, relaxing, and insightful effect. ... It is a good stone to carry with you when you are on your spiritual journey and working on your craft. Facilitates meditation, telepathy, divination (divination), and mediumistic gifts.

Also, Selenite is used to clear auras and recharge other crystals.

_____

Satijnspaat aka Seleniet.

Seleniet is een kristal dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het zuiveren van energie en wordt vaak gebruikt in praktijken zoals Chakra reiniging, Reiki, en Yoga.
Het is een zeer spirituele steen en heeft een beschermende, ontspannende en inzichtgevende werking. ... Het is een goede steen om bij je te dragen als je op spirituele reis bent en aan je ambacht werkt. Vergemakkelijkt meditatie, telepathie, divinatie (waarzeggerij), en mediamieke gaven.

Seleniet wordt ook gebruikt om aura's te zuiveren en andere kristallen op te laden.