🌛Free shipping > €95 for NL

Yellow Aventurine - Gele aventurijn - Tumble stone

€2.50

If you are someone who constantly doubts and keeps on reassessing their ideas and decisions, use Yellow Aventurine to make yourself more decisive.
Moreover, if you and affected by and react far too easily on even insignificant happenings, you can try using this stone to assist you with oversensitivity.
This stone will also make you more understanding so you can grasp others’ perspectives and ideas completely, especially when they clash against yours.
If you have suffered from any major accident in life or gone through trauma, use Yellow Aventurine to relieve yourself of grief.
Yellow Aventurine can be particularly helpful for you if you find it difficult to accept your inner self since this stone creates a sense of ease within you.
Likewise, it also assists you in improving your self-esteem and realizing your true worth. This is also why Yellow Aventurine is used to enhance confidence and make one self-assured.
If you are at an impasse in your life, use Yellow Aventurine to guide you towards the best possible choice and decision.
Also, this stone has a very powerful ability to give you inner strength and make you courageous.
Yellow Aventurine can be a great stone for those who cannot seem to find the right balance in power and control.

_____

Als je iemand bent die voortdurend twijfelt en zijn ideeën en beslissingen steeds opnieuw beoordeelt, gebruik dan Gele Aventurijn om jezelf besluitvaardiger te maken.
Bovendien, als je beïnvloed wordt door en veel te gemakkelijk reageert op zelfs onbeduidende gebeurtenissen, kun je proberen deze steen te gebruiken om je te helpen met overgevoeligheid.
Deze steen zal je ook begripvoller maken, zodat je de perspectieven en ideeën van anderen volledig kunt begrijpen, vooral wanneer ze botsen met die van jou.
Als je in je leven een groot ongeluk hebt gehad of een trauma hebt doorgemaakt, gebruik dan Gele Aventurijn om jezelf van verdriet te verlossen.
Gele Aventurijn kan bijzonder nuttig voor je zijn als je het moeilijk vindt om je innerlijke zelf te accepteren, omdat deze steen een gevoel van gemak in je creëert.
Hij helpt je ook je gevoel van eigenwaarde te verbeteren en je te realiseren wat je waard bent. Dit is ook de reden waarom gele aventurijn wordt gebruikt om zelfvertrouwen te vergroten en iemand zelfverzekerd te maken.
Als je je in een impasse in je leven bevindt, gebruik dan gele aventurijn om je naar de best mogelijke keuze en beslissing te leiden.
Ook heeft deze steen een zeer krachtig vermogen om je innerlijke kracht te geven en je moedig te maken.
Gele Aventurijn kan een geweldige steen zijn voor hen die de juiste balans in macht en controle niet lijken te kunnen vinden.