🌛Free shipping > €95 for NL

Crazy Lace Agate - Tumble stone

€4.00

Similar to other agates and silica rocks, crazy lace agate is a good general healing stone.
It is said this stone promotes inner stability, composure, and maturity and its warm protective properties encourage security and self-confidence.

_____

Net als andere agaten en kiezelstenen is crazy lace agaat een goede algemene geneessteen.
Men zegt dat deze steen innerlijke stabiliteit, kalmte en rijpheid bevordert en dat zijn warme beschermende eigenschappen zekerheid en zelfvertrouwen aanmoedigen.