🌛Free shipping > €95 for NL

Turitella agate - Agaat - Tumble stone

€4.00

Turitella agate is a special phenomenon among agates. Volcanic rock is usually the basis for this mineral. But in this case it are the thick layers of snail shells that have made the formation of agate possible. The imprints are very well visible.

Agate is a variant of quartz and a sub-variety of chalcedony, which can be turbid or translucent. Agate forms in cavities through which silicon-rich water flows. This means that a layer is always left behind. These are the characteristic stripes that often appear in agate.

Traditionally, agate was worn as a lucky stone or for healing. There are many amulets and necklaces made of agate, but also consumer items such as buttons. Agate has a medicinal effect, protects during pregnancy, and helps against headaches, skin diseases or balance disorders. Agate is also a grounding, stabilizing and protective stone. Inner peace is promoted for a calm and down-to-earth posture.

_____

Turitella agaat is een bijzonder fenomeen onder de agaten. Vulkanisch gesteente is meestal de basis voor dit mineraal. Maar in dit geval zijn het de dikke lagen slakkenhuizen die de vorming van agaat mogelijk hebben gemaakt. De afdrukken zijn zeer goed zichtbaar.

Agaat is een variant van kwarts en een sub-variant van chalcedoon, die troebel of doorschijnend kan zijn. Agaat vormt zich in holten waar siliciumrijk water doorheen stroomt. Dit betekent dat er altijd een laagje achterblijft. Dit zijn de karakteristieke strepen die vaak in agaat voorkomen.

Van oudsher werd agaat gedragen als gelukssteen of ter genezing. Er zijn veel amuletten en kettingen van agaat gemaakt, maar ook gebruiksvoorwerpen zoals knopen. Agaat heeft een geneeskrachtige werking, beschermt tijdens de zwangerschap, en helpt tegen hoofdpijn, huidziekten of evenwichtsstoornissen. Agaat is ook een aardende, stabiliserende en beschermende steen. De innerlijke rust wordt bevorderd voor een rustige en nuchtere houding.