🌛Free shipping > €95 for NL

Carnelian - Karneool - JUMBO - Palm stone

Sold out
€9.95

Embrace Vitality with Carnelian: Your Energetic Companion

 • Enrich Your Collection: Step into our webshop and uncover the captivating world of Carnelian. With its fiery hues and vibrant energy, this gemstone adds a touch of vitality to your collection.

 • Care and Maintenance: Maintain the brilliance of your Carnelian by cleaning it gently with a soft cloth and lukewarm water. Shield it from prolonged exposure to sunlight and chemicals to preserve its luster.

 • Affirmation for Energy: Carnelian resonates with vitality. Boost its effects by repeating the affirmation "I am full of energy and passion," harnessing its uplifting and motivating energy.

 • Energetic Benefits: Beyond its visual allure, Carnelian is renowned for its ability to boost motivation and creativity. It can also enhance your courage and confidence, making it a powerful ally in your daily life.


  _____

  Omarm Vitaliteit met Carneool: Jouw Energieke Metgezel

  • Verrijk Je Collectie: Betreed onze webshop en ontdek de boeiende wereld van Carneool. Met zijn vurige tinten en levendige energie voegt deze edelsteen vitaliteit toe aan jouw collectie.

  • Verzorging en Onderhoud: Behoud de schittering van jouw Carneool door hem voorzichtig te reinigen met een zachte doek en lauw water. Bescherm hem tegen langdurige blootstelling aan zonlicht en chemicaliën om de glans te behouden.

  • Affirmatie voor Energie: Carneool resoneert met vitaliteit. Versterk de effecten door de affirmatie "Ik ben vol energie en passie" te herhalen, waarbij je de opbeurende en motiverende energie van de steen benut.

  • Energetische Voordelen: Naast zijn visuele aantrekkingskracht staat Carneool bekend om zijn vermogen om motivatie en creativiteit te stimuleren. Het kan ook je moed en zelfvertrouwen vergroten, waardoor het een krachtige bondgenoot is in het dagelijks leven.