🌛Free shipping > €95 for NL

Black Moonstone - Zwarte Maansteen - Pocket stone

€5.00

Black Moonstone: Mystical Beauty for Balance and Renewal

  • Affirmation for Renewal: Black Moonstone is renowned for its ability to bring new energy and change. Enhance this power with the affirmation "I welcome positive renewal into my life," to promote its healing effects.

  • Mystical Effects: Beyond its aesthetic allure, Black Moonstone is associated with intuition and spiritual growth. It can aid in releasing negative energies and making way for positive transformation.

    ____________________

Zwarte Maansteen: Mystieke Schoonheid voor Balans en Vernieuwing

  • Affirmatie voor Vernieuwing: Zwarte Maansteen staat bekend om zijn vermogen om nieuwe energie en verandering te brengen. Versterk deze kracht met de affirmatie
    "Ik verwelkom positieve vernieuwing in mijn leven", om de helende werking te bevorderen.

  • Mystieke Werking: Naast zijn esthetische aantrekkingskracht wordt Zwarte Maansteen geassocieerd met intuïtie en spirituele groei. Het kan helpen om negatieve energieën los te laten en plaats te maken voor positieve transformatie.