🌛Free shipping > €95 for NL

Rose Quartz - Rozekwarts - Tumble stone

€4.00

Rose Quartz: Loving Energy for Inner Harmony

  • Affirmation for Love: Rose Quartz radiates love and tenderness. Amplify this quality with the affirmation "I embrace love and harmony in my life," allowing positive energy to flow.

  • Mystical Effects: Beyond its aesthetic beauty, Rose Quartz is known for its calming and emotionally healing properties. It can aid in releasing tensions and promoting inner peace.

    ________________

Rozekwarts: Liefdevolle Energie voor Innerlijke Harmonie

  • Affirmatie voor Liefde: c straalt liefde en tederheid uit. Versterk deze eigenschap met de affirmatie "Ik omarm liefde en harmonie in mijn leven," en laat de positieve energie stromen.

  • Helende Werking: Naast zijn esthetische pracht staat Rozekwarts bekend om zijn kalmerende en emotioneel helende eigenschappen. Het kan helpen bij het loslaten van spanningen en het bevorderen van innerlijke rust.