🌛Free shipping > €95 for NL

Green Agate - Groene agaat - Tumble stone

Sold out
€4.00

Green Agate: Natural Serenity for Balance and Renewal

  • Affirmation for Balance: Green Agate symbolizes balance and renewal. Amplify this quality with the affirmation "I embrace inner harmony and renewal," allowing a sense of well-being to flourish.

  • Healing Effects: Beyond its visual allure, Green Agate is known for its stabilizing and calming properties. It can help reduce stress and promote a sense of renewed energy.

_____

Groene Agaat: Natuurlijke Rust voor Balans en Vernieuwing

  • Affirmatie voor Balans: Groene Agaat staat voor balans en vernieuwing. Versterk deze eigenschap met de affirmatie "Ik omarm innerlijke harmonie en vernieuwing," en laat een gevoel van welzijn bloeien.

  • Helende Werking: Naast zijn visuele aantrekkingskracht staat Groene Agaat bekend om zijn stabiliserende en kalmerende eigenschappen. Het kan helpen om stress te verminderen en een gevoel van hernieuwde energie te bevorderen.