• 🌛 Gratis verzending vanaf €95 voor Nederland
  • 🎄 Vanaf 16 November zullen vertragingen komen ivm o.a. verhuizing

Larvikiet, trommelsteen

€ 4,00

Prachtige Larvikiet trommelstenen uit Noorwegen.
Larvikiet bestaat grotendeels uit veldspaten en vertoont veel uiterlijke gelijkenis met labradoriet.
Net als Labradoriet heeft Larvikiet een blauwgrijze glans aan het oppervlak.
Larvikiet werd voor het eerst gevonden in Larvik in Noorwegen, vandaar de naam.

Werking
Bescherming, aarding en reiniging.
Larvikiet heeft een beschermende, reinigende en aardende werking omdat het een sterke verbinding maakt met de aarde. Hij beschermt tegen negatieve energie en voert deze af naar de aarde, waardoor het energielichaam wordt gereinigd. De steen kalmeert, maakt geduldig en werkt inzichtelijk en helpt bij het nemen van weloverwogen, rationele beslissingen. Hij stimuleert de intelligentie, het geheugen en de informatieverwerking en is daarom zeer geschikt bij studie- en leerproblemen.

Verzorging
Larvikiet kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Chakra
Basis chakra (1e) en voorhoofd chakra (6e).

Let op: kleuren kunnen er iets anders uitzien afhankelijk van uw monitor

---

Beautiful Larvikite Tumblestones from Norway.
Larvikite consists largely of feldspars and has many external similarities to labradorite.
Like Labradorite, Larvikite has a blue-gray sheen on the surface.
Larvikite was first found in Larvik in Norway, hence the name.

Effects
Protection, grounding, and cleansing.
Larvikite has a protective, cleansing and grounding effect because it makes a strong connection with the earth. It protects against negative energy and carries it off into the earth, thereby cleansing the energy body. The stone calms, makes patient and works insightful, and helps to make informed, rational decisions. It stimulates intelligence, memory, and information processing and is therefore very suitable for study and learning disabilities.

Care
Larvikite can be cleaned and charged in all ways.

Chakra
Base chakra (1st) and forehead chakra (6th).

Please note that colors may look slightly different depending on your monitor