🌛Free shipping > €95 for NL

Larvikite - Larvikite - Tumble stone

€3.50

Larvikite: Mystical Power for Protection and Growth

Affirmation for Protection: Larvikite radiates protection and grounding. Reinforce this attribute with the affirmation "I am surrounded by positive energy and strength," to embrace a sense of security.

Energetic Work: In addition to its visual appeal, Larvikite is praised for its grounding and protective qualities. It can help you ward off negative energies and support your inner growth.


______

c: Mystieke Kracht voor Bescherming en Groei

  • Affirmatie voor Bescherming: Larvikite straalt bescherming en gronding uit. Versterk deze eigenschap met de affirmatie "Ik ben omringd door positieve energie en kracht," om een gevoel van veiligheid te omarmen.

  • Energetische Werking: Naast zijn visuele aantrekkingskracht wordt Larvikite geprezen om zijn aardende en beschermende kwaliteiten. Het kan je helpen om negatieve energieën af te weren en je innerlijke groei te ondersteunen.