🌛Free shipping > €95 for NL

Black Kyanite - Zwarte Kyaniet - Raw stone

€3.50

Black Kyanite from Brazil.
The mineral Kyanite is an aluminum silicate and belongs to the group of nesosilicates.
Kyanite is also known by the name Distheen.

Effects
Kyanite is a spiritual stone with a calming and balancing effect. It helps us to take charge of our own lives and to see that we are not puppets of fate, but can shape our own future. The stone has a calming effect, brings inner peace and helps break through our blockages and fears. It makes spontaneous, empathetic and encourages self-expression and communication. It also promotes clarity of mind, logical and rational thinking and being honest and truthful. Spiritually, it increases our psychic abilities and intuition and helps with meditation and contact with guides. The stone has a grounding effect and cleanses and balances the chakras and aura.

Care
Raw kyanite is best NOT cleaned under hard running water.
Smoke, sound is best

Chakra
Base chakra (1st)

----------

Zwarte kyaniet uit Brazilië.
Het mineraal Kyaniet is een aluminiumsilicaat en behoort tot de groep van de nesosilicaten.
Kyaniet is ook bekend onder de naam Distheen.

Werking
Kyaniet is een spirituele steen met een kalmerende en balancerende werking. Hij helpt ons de regie over ons eigen leven in handen te nemen en in te zien dat we geen marionetten van het lot zijn, maar onze eigen toekomst vorm kunnen geven. De steen heeft een kalmerende werking, brengt innerlijke rust en helpt onze blokkades en angsten te doorbreken. Hij maakt spontaan, empathisch en moedigt aan tot zelfexpressie en communicatie. Het bevordert ook helderheid van geest, logisch en rationeel denken en eerlijk en waarheidsgetrouw zijn. Spiritueel vergroot hij onze paranormale vermogens en intuïtie en helpt bij meditatie en contact met gidsen. De steen heeft een aardende werking en reinigt en balanceert de chakra's en de aura.

Verzorging
Ruwe kyaniet kan het beste NIET onder hard stromend water gereinigd worden.
Roken, geluid is het beste

Chakra
Basis chakra (1e)