🌛Free shipping > €95 for NL

Rainbow Moonstone - Regenboog Maansteen - Tumble stone

€4.50

The Rainbow Moonstone is a special stone and resonates with love, femininity, intuition and the cycles of the moon. ... Physically, Rainbow Moonstone strengthens the immune system, stimulates the pituitary gland and regulates the female hormone cycle.

---

De Regenboog Maansteen is een bijzondere steen en resoneert met liefde, vrouwelijkheid, intuïtie en de cycli van de maan. ... Fysiek versterkt Regenboogmaansteen het immuunsysteem, stimuleert de hypofyse en reguleert de vrouwelijke hormooncyclus.