🌛Free shipping > €95 for NL

Heliotrope - Blood stone - Heliotroop - Bloedsteen - Tumble stone

€3.50

Heliotrope tumblestones from India.
Heliotrope is a variety of quartz and is a bicolored nesosillicate.
Heliotrope is bicolored, the base color is dark green with red points on top.
Because of the red points, the heliotrope is also called bloodstone.

Bloodstone (India) Tumbled Stone

Chakra: Root

Healing Qualities: Intense healing stone. Brings courage and strengthens the will. Balances spiritual forces. Reduces emotional stress. Enhances creativity. Revitalizes love, relationships and friendships.

Physical Healing: Heart. Spleen. Bone Marrow. Kidneys. Bladder. Intestine. Leukaemia. Naturalize toxins.

Pair with a Quartz crystal to amplify its effects.

Size: ~2 cms ~3cm

---

Heliotroop trommelstenen uit India.
Heliotroop is een variëteit van kwarts en is een tweekleurig nesosillicaat.
Heliotroop is tweekleurig, de basiskleur is donkergroen met rode punten aan de bovenkant.
Vanwege de rode punten wordt de heliotroop ook wel bloedsteen genoemd.

Bloedsteen (India) Getrommelde Steen

Chakra: Wortel

Helende Kwaliteiten: Intens helende steen. Brengt moed en versterkt de wil. Brengt spirituele krachten in evenwicht. Vermindert emotionele stress. Verhoogt de creativiteit. Revitaliseert liefde, relaties en vriendschappen.

Fysieke genezing: Hart. Milt. Beenmerg. Nieren. Blaas. Darm. Leukemie. Naturaliseert gifstoffen.

Paar met een Kwarts kristal om de effecten te versterken.

Grootte: ~2 cm ~3cm