πŸŒ›Free shipping > €95 for NL

Crystal Mystery Box

€5.00

🌟🌟🌟🌟 Crystal Mystery Boxes 🌟🌟🌟🌟
Give yourself or someone else the gift of surprise :)

-Each box is put together based on current energy, and will contain new contents each time.
-Heketa's original Crystal Mystery Boxes are great starter kits for the beginning/advanced gem collector and even wickedly fun for kids!
-Our Mystery Boxes contain one or more of the items listed below: tumblestones, clusters, geodes, sculptures, unisex jewelry, etc.

🌟Have you ordered a Mystery box before? Then it's also helpful to pass on what you've already had so as not to accidentally receive the same items again.


🌟🌟🌟🌟 Sizes 🌟🌟🌟🌟
S - may contain some small stones or a pendant ( 1 to 3 items )
M - may contain single small stones, pendant, tumble stones ( 3 to 6 items )
L - can contain single small stones, earrings, pendant, tumble stones ( 6 to 9 items )
XL - Can contain 1 large item/home decoration and or small items.
XXL - Can contain all of the above.
MEGA - All of the above but extra
MASTER - All of the above + special and collectible items.

  • Shipping costs are NOT included in the price!
  • Mystery Boxes cannot be returned or exchanged.
    ----------------------------

---------------------------------------------------------

🌟🌟🌟🌟 EDELSTEEN Mystery Boxen 🌟🌟🌟🌟
Geef jezelf of iemand anders het geschenk van verrassing :)

-Elke doos wordt samengesteld op basis van de huidige energie, en zal elke keer een nieuwe inhoud bevatten.
-Heketa's originele Crystal Mystery Boxen zijn geweldige starterspakketten voor de beginnende/gevorderde edelsteenverzamelaar en zelfs onwijs leuk voor kinderen!
-Onze Mystery Boxen bevatten één of meer van de onderstaande items: tumblestones, clusters, geodes, sculpturen, unisex juwelen, etc. 

🌟Heb je eerder een Mystery box besteld? Dan is het ook wel handig om door te geven wat je al gehad hebt om niet weer per ongeluk hetzelfde items te ontvangen.


🌟🌟🌟🌟 Maten 🌟🌟🌟🌟
S - kan enkele kleine stenen of een hanger bevatten ( 1 tot 3 items )
M - kan enkele kleine stenen bevatten, hanger, trommelstenen ( 3 tot 6 items)
L - kan enkele kleine steentjes bevatten, oorbellen, hanger, trommelsteentjes ( 6 tot 9 items)
XL - Kan 1 groot item/huisdecoratie en of kleine items bevatten.
XXL - Kan al het bovenstaande bevatten.
MEGA - Al het bovenstaande maar extra
MASTER - Al het bovenstaande + speciale en collectible items

  • Verzendkosten zijn NIET bij de prijs inbegrepen!
  • Mystery Boxes kunnen niet geretourneerd of geruild worden.