πŸŒ›Free shipping > €95 for NL

Christmas Edition - Mystery Box 🎁 €80

🎁 €80 + 10% 🎁
€80.00

🎁 Heketa is expanding this year with beautiful ready-made gift Mystery boxes , especially for the holidays we will wrap each gift individually for you!
* Picture is of our Christmas boxes from last year. We will be using the same wrapping paper. Extra decorations may be differend this year *

🎁 As always we instinctively choose what goes into the boxes, everything is cleaned, charged and beautifully wrapped, ready to be unwrapped or given away!

🎁 What can you expect?
- Candles
- Wax melts &/or accessories 
- Diffusers &/or Sprays
- Tea, Herbs &/or Accessories
- Gemstone items
- Other items you can expect from Heketa.

Christmas Edition Mystery Box will be at least 10% fuller than the value purchased.


We are offering 3 options this year :

€20 Christmas Edition Mystery Box
€50 Christmas Edition Mystery Box
€80 Christmas Edition Mystery Box

🎁 Each Christmas Edition Mystery Box comes in an 1800ml Black cardboard box, bound with green or black string. Sealed with a black wax seal with gold print.
The whole thing can be further wrapped upon request. For options, see checkout deals.

-------------------------

NL

🎁 Heketa breidt dit jaar uit met mooie kant-en-klare Mystery-cadeaudozen, speciaal voor de feestdagen pakken we elk cadeau individueel voor je in!
* De foto is van onze kerstdoosjes van vorig jaar. We gebruiken hetzelfde inpakpapier. Extra decoraties kunnen dit jaar anders zijn *.

🎁 Zoals altijd kiezen we instinctief wat er in de doosjes gaat, alles wordt gereinigd, opgeladen en mooi ingepakt, klaar om uitgepakt of weggegeven te worden!

🎁 Wat kunt u verwachten?
- Kaarsen
- Waxmelts &/of accessoires
- Verstuivers &/of Sprays
- Thee, kruiden &/of accessoires
- Edelsteen artikelen
- Andere artikelen die je van Heketa kunt verwachten.

Christmas Edition Mystery Box is minstens 10% voller dan de aangekochte waarde.


We bieden dit jaar 3 opties aan:

€20 Kersteditie Mystery Box
€50 Kersteditie Mystery Box
€80 Kersteditie Mystery Box

🎁 Elke Christmas Edition Mystery Box wordt geleverd in een zwarte kartonnen doos van 1800 ml, gebonden met groen of zwart touw. Verzegeld met een zwarte lakzegel met gouden opdruk.
Het geheel kan op verzoek verder worden ingepakt. Voor opties, zie aanbiedingen bij het afrekenen.