πŸŒ›Free shipping > €95 for NL

Moonstone and Pearl Pendant - Maansteen en Parel hanger

€10.00

MOONSTONE & pearl pendants!
What do you think of them? I'm totally in love 😍
With a little vintage touch and yet so small and soft that it will suit everyone πŸ’–.

Moonstone is a variant orthoclase with a bluish cat eye effect. The stone is pearly white, yellow to blue with a pearlescent sheen.

Functioning of the stone:
Moonstone gives female energy, fertility and intuition, has a strong connection with the moon, has a calming effect.
It helps with strengthening psychic abilities such as clairvoyance.
Moonstone also has a very great effect on sleep and dreams and helps in a case of insomnia and to remember dreams better.
With (pre) menstrual complaints and complaints after childbirth and during menopause, moonstone can show its effects very well.
Physical workings include: detoxifying, activates the pineal gland and ensures balance in the hormonal system,has a positive influence on digestion and reproductive organs, reduces fluid accumulation.

How to apply:
Moonstone can be worn on or near the body.
Spiritual effect: place it on the third eye.
Psychic effect: put it on the forehead.
It is a fine stone to be processed into gemstone water or gemstone elixir.


Chakra belonging to it:
Sacral chakra (2nd)

Constellation that goes with it:
Cancer, Scorpio and Libra

-----------------

MAANSTEEN & PAREL hangertjes!
Wat vind jij er van? Ik ben helemaal verliefd 😍
met een kleine vintage touche en toch zo klein en zacht dat het iedereen zal staan πŸ’–.

Maansteen is een variant orthoklaas met een blauwachtig kattenoog effect. De steen is parelachtig wit, geel tot blauw met een parelmoerglans.

Werkingvan de steen:
Maansteen geeft vrouwelijke energie, vruchtbaarheid en intuïtie, heeft een sterke connectie met de maan, heeft een kalmerende werking.
Zij helpt met het versterken van paranormale vermogens zoals helderziendheid.
Maansteen heeft ook een heel groot effect op slaap en dromen en helpt in een geval van slapeloosheid en om dromen beter te onthouden.
Bij (pre) menstruele klachten en klachten na de bevalling en tijdens de overgang kan maansteen zijn werking heel goed laten tonen.
Fysieke werkingen zijn oa.: ontgiftend, activeert de pijnappelklier en zorgt hij voor evenwicht in het hormonale stelsel,heeft een positieve invloed op de spijsvertering en de voortplantingsorganen, vermindert vochtophoping.

Hoe kan ik het toepassen:
Maansteen kan op of bij het lichaam gedragen worden.
Spirituele werking: leg haar op de derde oog.
Psychische werking: leg haar p de voorhoofd.
Het is een fijne steen om verwerkt te worden tot edelsteen water of edelsteen elixer.


Chakra die er bij hoor:
Heiligbeenchakra (2e)

Sterrenbeeld die er bij hoort:
Kreeft, Schorpioen en Weegschaal