🌛Free shipping > €95 for NL

Crow's foot

€5.00

Origin: Europe
Dried.
Price per pice!

Birds such as the crow, raven or magpie are deeply rooted in many spiritual beliefs, including Wicca and paganism. They are believed to be able to travel at the level between life and death. Because they are intelligent creatures, they are often associated with tricksters. But the most common role of corvids within Wicca is their representation of change and transformation. They are expected to help you see beyond the physical, enabling change and spiritual growth.

All taxidermy materials are of ethical origin

----

Oorsprong: Europa
Gedroogd.
Prijs per stuk!

Vogels als de kraai, de raaf of de ekster zijn diep geworteld in vele spirituele geloven, waaronder Wicca en heidendom. Men denkt dat ze in staat zijn om te reizen op het niveau tussen leven en dood. Omdat het intelligente wezens zijn, worden ze vaak geassocieerd met tricksters. Maar de meest voorkomende rol van korvogels binnen Wicca is hun voorstelling van verandering en transformatie. Er wordt verwacht dat ze je helpen om verder te kijken dan het fysieke, waardoor verandering en spirituele groei mogelijk worden.

Alle taxidermie materialen zijn van ethische oorsprong