🌛Free shipping > €95 for NL

MOON GODDESS Palo Santo set

€9.95

Length per stick: ±10cm

HAND-ENGRAVED PALO SANTO STICKS.
Set of 2 sticks with different moon designs.
Handmade in our workshop!
*may differ from photo*

The beneficial effects of Palo Santo are limitless. The wood is considered magical, rare, sacred and unique. This fragrant wood is highly regarded spiritually by shamans and healers and has been used for thousands of years in ritual blessings and for purification purposes by the indigenous people of South America. Palo Santo is also very popular in Europe.

Environmentally friendly
This product is 100% safely harvested without any damage to living trees. We only offer products obtained from fallen branches in the forests of Peru.
Certified by: the National Forest Service and Wildlife of Peru (SERFOR).

How to use
Light one end of the stick, let it burn for a few seconds, then blow out the flame. Let it continue to glow and blow the smoke over your body or the objects you wish to ritually cleanse, such as a room, your entire house or car. Palo Santo gives off a light, sweet fragrance somewhat similar to Frankincense or Neroli incense. Most people can feel the beneficial purification effects immediately.

Caution!
Never leave burning sticks unattended.
Keep out of reach of children and pets.
------------------------------

Lengte per stokje: ±10cm

HAND GEGRAVEERDE PALO SANTO STOKJES.
Set van 2 stokjes met verschillende maanontwerpen. 
Handgemaakt in onze atelier!
*kan afwijken van foto*

De gunstige werking van Palo Santo is grenzeloos. Het hout wordt beschouwd als magisch, zeldzaam, heilig en uniek. Deze geurende houtsoort staat spiritueel hoog in aanzien bij sjamanen en genezers en wordt al duizenden jaren gebruikt bij rituele zegeningen en voor zuiveringsdoeleinden door de oorspronkelijke bevolking van Zuid-Amerika. Ook in Europa is Palo Santo zeer geliefd.

Milieuvriendelijk
Dit product wordt 100% veilig geoogst zonder enige schade aan levende bomen. Wij bieden slechts producten aan die verkregen werden van afgevallen takken in de wouden van Peru.
Gecertificeerd door: the National Forest Service and Wildlife of Peru (SERFOR).

Hoe te gebruiken
Steek één eind van het stokje aan, laat enkele seconden branden en blaas dan de vlam uit. Laat het verder gloeien en blaas de rook over je lichaam of de voorwerpen die je ritueel wilt reinigen, zoals een ruimte, je hele huis of auto. Palo Santo geeft een lichte, zoete geur die wat lijkt op Frankincense of Neroli wierook. De meeste mensen kunnen de gunstige zuiveringseffecten direct voelen.

Let op!
Laat brandende sticks nooit onbeheerd achter.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.