🌛Free shipping > €95 for NL

Prehnite- Prehniet - Tumble stone

€7.50

Prehnite promotes personal and spiritual growth. It provides insight into yourself and helps reduce avoidance behavior and self-defense mechanisms by clearing away psychological baggage and allowing repressed experiences and emotions to come to the surface. The stone promotes love, tranquility, peace and healing in yourself and in your environment and can therefore be worn by people who provide healings. The stone also improves the senses and analytical thinking. Prehnite has a strong connection with nature.

---------------

Prehniet bevordert persoonlijke en spirituele groei. Het geeft inzicht in jezelf en helpt vermijdingsgedrag en zelfverdedigingsmechanismen verminderen door psychische bagage op te ruimen en verdrongen ervaringen en emoties naar de oppervlakte te laten komen. De steen bevordert liefde, rust, vrede en genezing in jezelf en in je omgeving en kan daarom goed door mensen die healings geven gedragen worden. De steen verbetert ook de zintuigen en het analytisch denkvermogen. Prehniet heeft een sterke connectie met de natuur.