🌛Free shipping > €95 for NL

Nettle - Brandnetel - Urtica dioica

€9.00

Usage:
To remove and return a curse
send, fill a dollop with Nettle or carry some in your pocket.
Your home can also be freed or protected from evil or danger
when you scatter nettles around or throw the plants into a fire.
A pot of freshly picked nettle under a sick bed will
contribute to speedy healing and in various cultures
Nettle is also seen as a plant that protects
against lightning strike.

----

Gebruik: 
Om een vloek te verwijderen en terug te
sturen, vul je een popje met Brandnetel of draag wat in je zak bij je.
Ook je huis is te bevrijden of te beschermen van kwaad of gevaar
als je rondom brandnetels strooit of de planten in een vuur gooit.
Een pot met vers geplukte brandnetel onder een ziekbed zal
bijdragen aan een spoedige genezing en in diverse culturen
wordt brandnetel ook gezien als een plant die beschermd
tegen bliksem inslag.

-------