🌛Free shipping > €95 for NL

Rosemary - Rozemarijn - Rosmarinus Offiicinalis

€9.00

Rosemary is often tied over a bed to ward off evil spirits, nightmares or illness. Rosemary has long been associated with protection in the physical and metaphysical worlds. Its purifying properties make it ideal to be added to a smudge mixture, expelling all negative energy. The fresh and refreshing scent is also said to help with reminiscing, whether it is where you last left your car keys, or to travel back in the mind to life before this, an herbal tea blend with rosemary can help you remember. The spruce-like leaves can grow in abundance and are often planted near doorways to ward off jealousy or anger. It is said, "Where Rosemary grows, Women rule," tracing this beautiful plant back to the ancient folklore of Witches. Traditionally, Rosemary was tied to a broom and used for handfasting rituals or hung over a fireplace to bring purification and positive energy to the room or union. Some ancient spells to attract a love or healthy relationship required making a Poppet filled with Rosemary, and leaving it under the bed from full moon to full moon. Whatever you do with this magical herb, know that Rosemary will always protect you.

-----

Rozemarijn wordt vaak over een bed gebonden om boze geesten, nachtmerries of ziekte af te weren. Rozemarijn wordt al heel lang geassocieerd met bescherming in de fysieke en metafysische wereld. De zuiverende eigenschappen maken het ideaal om te worden toegevoegd aan een smudge mengsel, het verdrijven van alle negatieve energie. De frisse en verfrissende geur zou ook helpen bij het ophalen van herinneringen, of het nu gaat om waar je voor het laatst je autosleutels hebt gelaten, of om terug te reizen in de geest naar het leven hiervoor, een kruidentheemengsel met rozemarijn kan je helpen herinneren. De sparachtige bladeren kunnen in overvloed groeien en worden vaak bij deuropeningen geplant om jaloezie of woede af te weren. Er wordt gezegd, 'waar Rozemarijn groeit, heersen Vrouwen', waarmee deze prachtige plant teruggaat op de oude folklore van Heksen. Van oudsher werd Rozemarijn aan een bezem gebonden en gebruikt voor handvasten rituelen of boven een haard gehangen om zuivering en positieve energie naar de ruimte of vereniging te brengen. Sommige oude spreuken om een liefde of gezonde relatie aan te trekken, vereisten het maken van een Poppet gevuld met Rozemarijn, en deze onder het bed te laten van volle maan tot volle maan. Wat je ook doet met dit magische kruid, weet dat rozemarijn je altijd zal beschermen.