🌛Free shipping > €95 for NL

Jasminte - Jasmijnbloemen - Jasminum officinale

€9.00

Uses:

The Jasmine flower awakens your mind and opens your heart to great energies related to all things Love, as Jasmine helps to attract love in all forms into your life. Long used as an aphrodisiac due to its alluring scent as an attar oil, the magic of Jasmine helps build self-confidence and help a person relax. Since these properties also help to strengthen the aura, you can begin to release any tension in the body and when combined with sleep, it can promote prophetic dreaming. It is said that the fragrance of Jasmine helps to align with the Crown & Soul Star Chakras, creating a great spiritual flow that aids in the journey to enlightenment. Jasmine is a good choice for the beginning of any ritual work, as it works gently to cleanse the aura and raise the vibration of the space and the person. It brings joy and compassion to the spirit and allows those blessed with its warm and inviting fragrance to release any fears that may be holding them back.

-----

Gebruik:

De Jasmijnbloem wekt je geest op en opent je hart voor grote energieën die te maken hebben met alles wat met Liefde te maken heeft, aangezien Jasmijn helpt om liefde in alle vormen in je leven aan te trekken. Lange tijd gebruikt als afrodisiacum door haar verleidelijke geur als een attar olie, helpt de magie van Jasmijn zelfvertrouwen op te bouwen en iemand te helpen ontspannen. Aangezien deze eigenschappen ook helpen om de aura te versterken, kun je beginnen met het loslaten van eventuele spanningen in het lichaam en in combinatie met slaap kan het profetisch dromen bevorderen. Er wordt gezegd dat de geur van Jasmijn helpt om zich op één lijn te brengen met de Kroon & Ziel Ster Chakra's, waardoor een grote spirituele stroom op gang komt die helpt bij de reis naar verlichting. Jasmijn is een goede keuze voor het begin van elk ritueel werk, omdat het zachtjes werkt om de aura te reinigen en de trilling van de ruimte en de persoon te verhogen. Het brengt vreugde en compassie in de geest en laat degenen die gezegend zijn met haar warme en uitnodigende geur, alle angsten loslaten die hen kunnen tegenhouden.