🌛Free shipping > €95 for NL

Cornflower - Korenbloem - Centaurea cyanus

€9.00

Uses:

Fertility, abundance , friendship, peace,
happiness, psychic powers, a real communication manager.
It helps us express ourselves clearly and avoid misunderstandings. It influences the third eye, often allowing us to see the deeper reasons for an event.

-----

Gebruik:

Vruchtbaarheid, overvloed , vriendschap, vrede,
geluk, psychische krachten, een echte communicatiemanager.
Het helpt ons om onszelf duidelijk uit te drukken en om misverstanden te voorkomen. Het beïnvloedt het derde oog, waardoor we vaak de diepere redenen voor een gebeurtenis kunnen zien.