πŸŒ›Free shipping > €95 for NL

Cauldron - Heksenketel - without lid

Sold out
€18.00

Cauldron 😍 Large. Without Lid

A Cauldron is widely used in incense rituals including with charcoal or incense.
Before using charcoal, it is better to fill the Cauldron cauldron with silver sand.
The Cauldron stands very firmly on three legs.

Metal with pentagram symbol. (sticker)
Color: black

---------------------

Heksenketel 😍 Groot. Zonder deksel

Een Cauldron wordt veel gebruikt in wierookrituelen o.a. met houtskool of wierook.
Voor het gebruik van houtskool is het beter om de Cauldron ketel te vullen met zilverzand.
De Cauldron staat heel stevig op drie poten.

Metaal met pentagram symbool. (sticker)
Kleur: zwart