🌛Free shipping > €95 for NL

Carnelian - Carneool - Chips XL

€10.00

Carnelian has a grounding, activating and vitalizing effect.

The stone has an uplifting and motivating effect and gives self-confidence and therefore has a positive effect on depression, apathy and confusion. It makes you steadfast, helpful, idealistic, attracts success and promotes the ability to solve problems quickly and pragmatically. Carnelian protects against negative emotions from other people such as jealousy and anger and therefore prevents abuse. The stone promotes fertility, has a positive effect on the female genital organs and helps with sexual problems such as frigidity and impotence.

Pay attention:
Minerals are natural products, colors may differ from the photo.

----

 

Carneool werkt aardend, activerend en vitaliserend.

De steen werkt opbeurend en motiverend en geeft zelfvertrouwen en heeft hierdoor een positief effect op depressies, apathie en verwarring. Het maakt standvastig, behulpzaam, idealistisch, trekt succes aan en bevordert het vermogen om problemen snel en pragmatisch op te lossen. Carneool beschermt tegen negatieve emoties van andere mensen zoals jaloezie en woede en gaat hierdoor misbruik tegen. De steen bevordert de vruchtbaarheid, heeft een positieve werking op de vrouwelijke geslachtsorganen en helpt bij seksuele problemen zoals bijvoorbeeld frigiditeit en impotentie. 

Let op:
Mineralen zijn natuur producten, kleuren kunnen afwijken van de foto.