πŸŒ›Free shipping > €95 for NL

Heketa's Mystery Box - EXTRA FULL!

Sold out
€5.00

🌟🌟🌟🌟 Heketa's Mystery Box 🌟🌟🌟🌟
Give yourself or someone else the gift of a surprise! :)
All boxes are pre-assembled and packed.
Therefore, it is not possible to indicate a preference in this case.

-Each box will be created based on the current energy, and contain a new content each time.
-Our Mystery Boxes contain one or more of the following items: candles, crystals, ritual supplies, divination tools, ritual salt, unisex Jewelry, Herbs, random tools, and spiritual items.


🌟NOW EVERY BOX IS FULLER THAN WHAT YOU PAY FOR!
For example:

BOX S €5 = €8 or more
BOX M €20 = €30 or more
BOX L €40 = €50 or more
BOX XL €70 = €80 or more
BOX XXL €100 = €150 or more

SOLD OUT = SOLD OUT .

 

  • Shipping costs are NOT included in the price!
  • Mystery Boxes cannot be returned or exchanged.

    ---------------------------------

🌟🌟🌟🌟 Heketa's Mystery Box 🌟🌟🌟🌟
Geef jezelf of iemand anders het geschenk van de verrassing! :)
Alle boxen zijn vooraf samengesteld en ingepakt.
Het is daarom in dit geval niet mogelijk om een voorkeur aan te geven. 

-Elke box zal worden gemaakt op basis van de huidige energie, en bevat telkens een nieuwe inhoud.
-Onze Mystery Boxen bevatten een of meer van de volgende items: kaarsen, kristallen, rituele benodigdheden, waarzeggerij gereedschap, ritueel zout, unisex Sieraden, Kruiden, willekeurige tools, en spirituele items.

🌟NU IS ELKE BOX VOLLER DAN WAAR JE VOOR BETAALD!
Bijvoorbeeld:

BOX S €5 = €8 of meer 
BOX M €20 = €30 of meer 
BOX L €40 = €50 of meer  
BOX XL €70 = €80 of meer 
BOX XXL €100 = €150 of meer 

OP = OP . 

 

  • Verzendkosten zijn NIET bij de prijs inbegrepen!
  • Mystery Boxes kunnen niet geretourneerd of geruild worden.