🌛Free shipping > €95 for NL

Monday

Monday Use this day to cast spells for wisdom, messages, reconciliation, illusion, sleep, peace, beauty, healing, cooking, personality, merchandising, psychic work, travel, fertility, family matters and emotions.

Tuesday

Use this day to cast spells for conflict, physical strength, victory, success, revenge, breaking negative spells, dynamic energy, courage, conviction, rebellion, defense, shields, protection and competition.

Wednesday

Use this day to cast spells for communication, creativity, messages, luck, travel, perception, persuasion, rebellion, defense, defense, protection, medicine, cooking, personality, merchandising, psychic work and intuition.

Thursday

Use this day to cast spells for wealth, success, business, happiness, health, protection, legal matters, male fertility, money, desires and laughter.

Friday

Use this day to cast spells for love, romance, marriage, fertility, sexual matters, healing, protection, beauty, friendship, gentleness, pregnancy, growth and fun.

Saturday

Use this day to cast spells for meditation, psychic attack or defense, freedom, communication between worlds, elders, death, protection, wisdom, spirituality, cleansing, overcoming negativity, limitations and boundaries.

Sunday

Use this day to cast spells for exorcism, creativity, individuality, success, promotion, hope, fortune, fame, wealth, leadership, joy, hope, renewing energy and spirituality.

Maandag

Gebruik deze dag om spreuken uit te spreken voor wijsheid, boodschappen, verzoening, illusie, slaap, vrede, schoonheid, genezing, koken, persoonlijkheid, merchandising, paranormaal werk, reizen, vruchtbaarheid, familiezaken en emoties.

Dinsdag

Gebruik deze dag om spreuken uit te spreken voor conflicten, fysieke kracht, overwinning, succes, wraak, het verbreken van negatieve spreuken, dynamische energie, moed, overtuiging, rebellie, verdediging, afschermingen, bescherming en competitie.

Woensdag

Gebruik deze dag om spreuken uit te spreken voor communicatie, creativiteit, boodschappen, geluk, reizen, perceptie, overtuiging, rebellie, verdediging, afweer, bescherming, geneeskunde, koken, persoonlijkheid, merchandising, paranormaal werk en intuïtie.

Donderdag

Gebruik deze dag om spreuken uit te spreken voor rijkdom, succes, zaken, geluk, gezondheid, bescherming, juridische zaken, mannelijke vruchtbaarheid, geld, verlangens en gelach.

Vrijdag

Gebruik deze dag om spreuken uit te spreken voor liefde, romantiek, huwelijk, vruchtbaarheid, seksuele aangelegenheden, genezing, bescherming, schoonheid, vriendschap, zachtmoedigheid, zwangerschap, groei en plezier.

Zaterdag

Gebruik deze dag om spreuken uit te spreken voor meditatie, psychische aanval of verdediging, vrijheid, communicatie tussen de werelden, ouderen, de dood, bescherming, wijsheid, spiritualiteit, reiniging, het overwinnen van negativiteit, beperkingen en grenzen.

Zondag

Gebruik deze dag om spreuken uit te spreken voor exorcisme, creativiteit, individualiteit, succes, promotie, hoop, fortuin, roem, rijkdom, leiderschap, vreugde, hoop, vernieuwende energie en spiritualiteit.