• 🌛 Gratis verzending vanaf €95 voor Nederland
  • 🎄 Vanaf 16 November zullen vertragingen komen ivm o.a. verhuizing

Raaf / kraaien schedel kaars - Geurloos

€ 19,95

Afmetingen kaars: 16 x 6 x 5 cm (= 6,3 x 2,4 x 1,9 inch)


Kaarsen maken alles gezelliger! Deze kaarsen zijn gemaakt van de beste kwaliteit materialen!
Perfect voor gothic decor en praktische magie.

---------------------------------------------------------------------------------

Altaarkaars "Raven Skull". met occulte symbolen erop.
Raven is chthonisch en demonisch. Hij is een bemiddelaar tussen werelden en draagt de energie van de mysteries van leven en dood, de kracht voor diepe innerlijke transformatie. En de kleur van de vleugel van de raaf - zwart met eb - symboliseert het begin van de schepping, de leegte of dat wat nog geen vorm heeft gekregen.
Een kaars zal je helpen je hekserijvermogens te onthullen, je intuïtie te versterken, het vermogen te ontwikkelen om energieën in jezelf en in je omgeving waar te nemen. Tenslotte zal een raaf, die in staat is door te dringen tot over de grenzen van illusies, goed en kwaad, intern en extern, uw gids worden. 🔥Ook is een kaars perfect om met je eigen Schaduw te werken: je zult duidelijk in jezelf zien wat je belemmert om vooruit te komen. 🕯 De kaars kan ook gebruikt worden als altaaroffer aan goden en geesten in duistere praktijken, ter versterking van duistere rituelen en andere magische handelingen waarbij zwarte kaarsen nodig zijn, en om op het altaar aan te steken tijdens de feestdagen van het Rad van het Jaar.
Raven Skull 🦅 kan op uw Altaar blijven staan als decoratie of dienen als assistent bij vele rituelen.

 

ENGL:
Candle size: 16 x 6 x 5 cm (= 6.3 x 2.4 x 1.9 inches)


Candles make everything cozier! These candles are made from the best quality materials!
Perfect for gothic decor and practical magick. (Listing is for one candle.)

------------

Altar candle “Raven Skull.” 🦅 with occult symbols on it.
Raven is chthonic and demonic. He is a mediator between worlds and carries the energy of the mysteries of life and death, the power for deep inner transformation. And the color of the raven’s wing - black with low tide - symbolizes the beginning of creation, emptiness or that which has not yet taken shape.
A candle will help you to reveal your witchcraft abilities, strengthen your intuition, develop the ability to perceive energies within yourself and in your environment. After all, a raven, capable of penetrating beyond the boundaries of illusions, good and evil, internal and external, will become your guide. 🔥Also, a candle is perfect for working with your own Shadow: you will clearly see in yourself what prevents you from moving forward. 🕯 The candle can also be used as an altar offering to gods and spirits in dark practices, to enhance dark rituals and other magical actions in which black candles are needed, and to light on the altar during the holidays of the Wheel of the Year.
Raven Skull 🦅 can remain on your Altar as a decoration or serve as an assistant in many rituals.