De Bezem

Published on 8 March 2022 at 10:15

Heksen en bezems zijn een eeuwigheid onafscheidelijk in ons geheugen!

Bezems worden al lang in verband gebracht met heksen omdat ze werden gebruikt bij heidense rituelen van huwelijk en geboorte. In Rome was de bezem een ​​symbool van de priesteres van Hekate, die na elke geboorte de drempel van een huis veegde om boze geesten en duistere gedachten te verwijderen die het kind zouden kunnen schaden.

Hekate vertegenwoordigd De drievoudige godin en waakt over het huwelijk. Zij staat voor de ontplooing van de vrouwelijke kracht. 

De bezem die ook bij bruiloften wordt gebruikt, duidt op seksuele eenheid. Huwelijksgebruiken omvatten het springen over een bezem. middeleeuwse boerenbruiloften waren kerkloos en vielen onder het gemeen recht (algemeen geldend recht). De bezem was zo nauw verbonden met niet-religieuze huwelijken dat tegen de tijd van de Renaissance, toen de kerk de huwelijksriten begon over te nemen, huwelijken “met de bezem” als onwettig werden beschouwd.

De stok is traditioneel gemaakt van as ter bescherming. Het vertegenwoordigt het mannetje.

De borstel wordt traditioneel gemaakt van berkentakjes voor exorcisme, zuivering en ook bescherming. Het vertegenwoordigt het vrouwelijke principe.

Een wilgentak wordt gebruikt om de stok en de borstel aan elkaar te binden. De wilg staat voor bescherming, genezing en liefde.


Ook is de bezem een zeer krachtig hulpmiddel tegen vloeken!
 Zelfs vandaag de dag hangen veel mensen een bezem aan de voordeur van hun huis.

Letterlijk en figuurlijk schoonmaken

Het is van belang om de ruimte waar rituelen gehouden worden goed schoon te vegen voor dat je begint.
Het vegen is meer dan het fysiek vegen van het gebied. Visualiseer dat de bezem alle negativiteit in de ruimte wegveegt. Dit maakt de weg vrij voor effectievere magie. De bezem is een luchtreiniger die is gekoppeld aan het Element Water, dat tevens een luchtreiniger is.

 

Add comment

Comments

There are no comments yet.